The Medicines of Wanderlust
The Medicines of Wanderlust

The Medicines of Wanderlust

Vilmarken på grensen mellom USA og Canada, nord i Minnesota kalles Boundary Waters Canoe Area. Her foregår det en miljøkamp og kampen står om man skal bygge ned villmark til fordel for ny gruvedrift. En etablering av nye gruver er i direkte kontrast til FNs bærekraftsmål nummer 15 som handler om å beskytte økosystemer og stanse tap av artsmangfold. En kort film fra en kanotur er et enkelt, men sterkt bidrag i denne kampen.